Evert Meulie (@meulie)

Sarpsborg, Norway

The below is an off-site archive of all tweets posted by @meulie ever

August 31st, 2019

@VTSost Er det lov for tungtransport å benytte den gamle Svinesundbruen i dette tidsrommet da ?

via Twitter Web App in reply to VTSost