Evert Meulie (@meulie)

Sarpsborg, Norway

The below is an off-site archive of all tweets posted by @meulie, between Mar 7th, 2007 & June 12th, 2023 (this is when Elon Musk turned off the API this archive depended on ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ).

June 2011

crashplan 7 Hackers Who Got Legit Jobs From Their Misdeeds (via @pcmag) http://ow.ly/5tgcP

via HootSuite (retweeted on 3:22 PM, Jun 30th, 2011 via Silver Bird)

hdevreij Tweede Kamer: geen respijt voor de #Wereldomroep. Drastische bezuinigingen gaan door.

via web (retweeted on 3:12 PM, Jun 30th, 2011 via web)

Time Editor Mark Halperin Calls Obama “Kind of a Dick” on MSNBC [VIDEO] - http://t.co/ddBAzkD

via web

Organizational charts for Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple & Oracle http://twitpic.com/5j0wf8

via Twitpic

Just came across Mobilizer by @springboxist. Now there’s a useful tool for website development! :-)

via web

@stephenfry Have a great time in Amsterdam! :-)

via Silver Bird in reply to stephenfry

[Knock-knock-knock] Penny…
[Knock-knock-knock] Penny…
[Knock-knock-knock] Penny…
@KaleyCuoco #BigBangTheory

via web

Jim Parsons on Why He’s Not on Twitter - @GawkerTV http://t.co/wNAfXa4

via Tweet Button

mashable MySpace Sale Confirmed: CEO & much of the staff will be leaving - http://on.mash.to/mRmaEh

via HootSuite (retweeted on 9:33 PM, Jun 29th, 2011 via web)

RT @andoZo: NÃ¥ har @MyGoodAct nÃ¥dd mÃ¥let sitt om Ã¥ slÃ¥ Facebook! (antall registrerte medlemmer pÃ¥ 24 timer) Har du registrert deg? http: …

via web

JavaZone X : The Streaming http://t.co/Zy4i4RS (via @magnusarnesen)

via web

Microsoft BPOS users complain of new e-mail & dashboard outage. http://t.co/2y7mMrq Makes Google apps 99%+ uptime very appealing

via Silver Bird

@jonathansfrakes Welcome on board, Number One!

via web

Hmm, whose hiney do I have to kiss to get access to Google+ ? I want in! @google

via Silver Bird

Hmm, whose hiney do I have to kiss to get access to #Google+ ? I want in! @google

via Silver Bird

iPhone App Shrinks Your Data & Your Monthly Bill - http://on.mash.to/msqs0B

via Plume  

How Music Taste is Inherited [infographic] http://t.co/y4JiBpm

via web

YikeBike, the bike that makes you go… yikes? www.yikebike.com

via web

Forget FarmVille, Now You Can Sell Weed on Facebook http://s.meulie.net/muPR…

via bitly

A 48-hour national #strike is in progress in #Greece, so if you’d planned to go there today/tomorrow, you’re boned!

via Plume  

Stop looking in the mirror / RT @kristianlunde This is just utterly ridiculous….

via Plume  

newscientist Tasmanian devils were sitting ducks for deadly cancer - and yes, it’s our fault http://bit.ly/iHstJQ

via TweetDeck (retweeted on 7:14 AM, Jun 28th, 2011 via Plume  )

@gvanlee net dit geinstalleerd: http://www.youtube.com/w… . wist wel alle data van je tablet!!

via Silver Bird in reply to gvanlee

@rockitwithjbird I would add hugs & kisses if I could, but…

via Silver Bird in reply to rockitwithjbird

OS X — Safe, yet horribly insecure http://t.co/3UiM7T4 #OSX

via web

BBCWorld International Criminal Court issues arrest warrants for #Libyan leader Col #Gaddafi, his son Saif al-Islam and his intelligence chief

via TweetDeck (retweeted on 1:42 PM, Jun 27th, 2011 via web)

@gvanlee Omdat je te jong bent om bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/… gelezen te hebben ;)

via Silver Bird in reply to gvanlee

Patroelje, natuurlijk! / RT @gvanlee: Hoewel… er is vast een Nederlandser woord voor patrouille…

via Silver Bird

They’re sure taking their time when it comes to fixing the www.sarpsborg.no -> www.sarpsborg.com redirect… #Sarpsborg #fail

via Silver Bird

Is it @grantimahara or @ToryBelleci ? / RT @KariByron Sorry. Toddler playing with my phone:)

via Plume  

Is the lucky girl on the photo, or is she the photographer? / RT @JeriLRyan: I’m a lucky, lucky girl. http://t.co/agre7tw

via Silver Bird

Etiquette stipulates: only after he joins yours / RT @bryanadams I just discovered my guitarist has a fan club, can I join?

via Plume  

@AndreaSvZ Vechten en lopen tegelijk? Klinkt vermoeiend!

via Plume   in reply to AndreaSvZ

@ACC_ Ur-anus takes you for a ride? LOL! ;-)

via Plume   in reply to ACC_

SheilaEdrummer i drink water, and mint tea. just incorporated a 1/3 of apple juice with the rest water because of the sugar. juicing veggies is good 2

via web (retweeted on 8:28 AM, Jun 26th, 2011 via Plume  )

@MdaBig Vet? Nee, hoor. Is lekker slank :-P

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Valt best mee, hoor. Googel ‘ASUS Transformer’ maar eens.

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Toetsenbord is inderdaad niet noodzakelijk, maar wel handig. Zit ook een extra batterij en usb poorten in.

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Engels ken je toch wel?

ASUS Transformer= Android tablet met optioneel toetsenbord

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Heb jij een toetsenbord bij die van jou? Ik (binnenkort) wel :)

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Ã’f je kunt doen zoals ik: zorgen dat je baas geen Nederlands begrijpt! ;-)

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Kan geen kwaad om hier ook intelligent over te komen. Je toekomstige werkgever leest dit misschien voor ‘ie je aanneemt…

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig ABN = Algemeen Beschaafd Nederlands

via Plume   in reply to MdaBig

@MdaBig Zet de spellingscontrole dan maar aan. ABN ziet er stukken beschaafder uit! :)

via Plume   in reply to MdaBig

Same sex marriages are 100% OK.
Ban same ex marriages instead!

via Plume  

@gvanlee Nee, en ik denk ook niet dat ik het nodig heb. Vast bloatware….

via Plume   in reply to gvanlee

@levelupstudio The built-in browser of Plume doesn’t know what to do with a market:// link…

via Plume  

stephenfry UK Armed Forces Day today: whatever we may think of the insanity of our politicians we can honour these men & women http://t.co/0i3QCh5

via Twitter for iPhone (retweeted on 2:17 PM, Jun 25th, 2011 via Plume  )

@gvanlee Nog niet… Heb er nog niet zo veel bijzonders mee gedaan. Filmpjes gekeken, gesurft & stripboeken gelezen.

via Silver Bird in reply to gvanlee

[Knock-knock-knock] Penny…
[Knock-knock-knock] Penny…
[Knock-knock-knock] Penny…
@KaleyCuoco #BigBangTheory

via web

Looks lovely out there! // RT @HDonoho: Home on the range. http://t.co/c4JNDCr

via Silver Bird

Weekend! Time for an evening of catching up on @KaleyCuoco & the boys! #BigBangTheory

via Silver Bird

Kwallen hebben toch geen ballen?? // RT @MdaBig mwoaah kwalleballen was niet veel byz

via Plume  

@BethJRiesgraf Don’t forget… your Dutch fans in Norway! ;-)

via web

@Ramonahz My favorite quote is of course: ‘Failure is always an option’ by @donttrythis #Mythbusters

via Silver Bird in reply to Ramonahz

@DellDirekte Hmm, good we got our batch of U2410’s before #Dell stopped with 1920x1200 on external screens as well…

via web in reply to DellDirekte from INSPIRIA science center, Sarpsborg

News anchor at @skynews unlucky with background http://yfrog.com/kg6qyebj

via Plume  

mashable Laptops Powered by Typing Could Be on the Way [STUDY] - http://on.mash.to/muAP0w

via HootSuite (retweeted on 7:14 AM, Jun 24th, 2011 via Plume  )

engadget Google Sites simplifies iOS and Android viewing with automatic mobile rendering http://engt.co/kJiEbs

via twitterfeed (retweeted on 11:17 PM, Jun 23rd, 2011 via Silver Bird)

@googlechrome I want to reset my synced data, but keep getting ‘Detailed information from this service is unavailable at this time.’

via web

RealNichelle Q & A: Nichelle Nichols, AKA Lt. Uhura, and NASA http://t.co/DsEsbdL via @AddToAny

via Tweet Button (retweeted on 7:53 PM, Jun 23rd, 2011 via Plume  )

Pottermore, an online hub for everything Harry Potter-related http://www.pottermore.co… #HarryPotter

via Silver Bird

Reiserfs5 not expected before 2021… http://t.co/QGLrsHz #linux #reiserfs

via web

Norsk Statistforbund raser mot manglende kredittering på rulleteksten http://t.co/vSPwpFw #hurtigruten

via web

@BernardusJ Ah… Voor 2 uur is het een redelijke prijs. Zal eens effe gaan vragen wanneer ik voor de 3e keer mag proberen af te rijden…

via Silver Bird in reply to BernardusJ

@BernardusJ NOK 1200 for 1 uurtje les? Ik moest meteen de eerst les de weg al op trouwens… eng!

via Silver Bird in reply to BernardusJ

Firefox 5 on Spoon. I love it! // RT @spoonapps: It’s up now: http://t.co/ddiijwc

via Silver Bird

(A personal favorite)

Things That Happen On The Internet Every 60 Seconds [INFOGRAPHIC] - http://bit.ly/mjROUj /via @TweetSmarter

via Plume  

@rockitwithjbird Rain can be very refreshing. Big fan if it!

via Plume   in reply to rockitwithjbird

@SandyDane Yup, die 2 zijn inderdaad niet om over naar huis te schrijven… ;-)

via Plume   in reply to SandyDane

ralphtuijn 10th of juli I will be on SBS 6 tv at the programme: “the 25 most adventerous daredevils of all time” (25 meest avontuurlijke waaghalzen).

via web (retweeted on 7:12 AM, Jun 23rd, 2011 via Plume  )

Worried about others (the government!) tapping into your Internet traffic? Use a VPN tunnel, and you’re 100% secure: http://t.co/lYZE9Na

via web

Enjoying some fine wine? // RT @bryanadams: Hello Cork!

via Silver Bird

More than 11 million people follow @ladygaga . I choose not to! #trendsetter #nothingpersonal

via web

More than 4 million people follow @parishilton . I choose not to! #trendsetter #nothingpersonal

via web

@MrWestern, sign up for Klout and see how we compare! http://t.co/UeiWl0B

via Tweet Button

@thinkupapp Seeing ‘No plugin object defined for: embedthread’ when clicking on the timestamp of a tweet. worked in beta12

via web in reply to thinkupapp from INSPIRIA science center, Sarpsborg

Peeping Tom hid in portable toilet - The Sun - http://t.co/uhYBYcP

via Tweet Button

@NETGEAR Is there a (significant) difference in range between the WN2000RPT & the WN3000RP ?

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

@spoonapps When will Firefox 5 be added to spoon.net/Search/?k=firefox ?

via Silver Bird

Tweet it and they will come

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

Thanks to the good people of #Bravida I can control the temperature inside my house again. Thanks! :-)

via web

@DellDirekte Why doesn’t Dell sell laptops anymore with a 1920x1200 LCD/LED screen?

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

@JeriLRyan Threaten to assimilate his beard if he doesn’t join soon.

via Plume   in reply to JeriLRyan

To those who asked: yes, I am the person behind @donateadaynet #irrelevant

via Plume  

@BernardusJ Dat noemen ze in het ABN een ‘midlife crisis’ ;-)

via Plume   in reply to BernardusJ

norwaynews Dramatic kidnapping closes borders: http://t.co/kfvNXrt via @AddThis

via Tweet Button (retweeted on 9:28 PM, Jun 21st, 2011 via Silver Bird)

@BernardusJ En waarom ben jij er nu aan begonnen, als ik vragen mag? Ik omdat we nu een kind hebben…

via Plume   in reply to BernardusJ

ANW? / RT @MdaBig ANW is fucking veel :P medelijden met de mensen die het ook echt gaan leren

via Plume  

rop_g No net in #Syria but int’l calls still work? Use modem to +31205350535 user xs4all pw xs4all, 200 lines(!) Pls RT

via web (retweeted on 5:39 PM, Jun 21st, 2011 via Plume  )

@BernardusJ Ik ga het de komende keer in een automaat proberen :-)

via Silver Bird in reply to BernardusJ

@BernardusJ Eehh… Heb die van mij nog niet, hoor. Ondertussen 2x afgereden… en gezakt.

via Silver Bird in reply to BernardusJ

@BernardusJ Telegraaf-lezers houden niet van nadenken, en daarom lezen (lees: plaatjes kijken) ze de Telegraaf ;-)

via Silver Bird in reply to BernardusJ

@BernardusJ Da’s toch een retorische vraag, he? ;-)

via web in reply to BernardusJ from INSPIRIA science center, Sarpsborg

In exchange for NOK 4.5 million you can be the proud new owner of… #Fredrikstad! http://t.co/2jSkKrt

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

Wow! 25% off all products at www.stormberg.no with discount code JPP2011 (valid tom 23.06.2011). Thanks, @stormberg ! :-)

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

RT @mashable: How ICANN’s Approval of New Domains Will Change the Web - http://on.mash.to/mbZduI

via Silver Bird

DavidGArnold Tonight at Albert hall for John Barry was as classy,elegant,beautiful and exciting as I hoped it would be.4 months planning for one night…

via Echofon (retweeted on 10:10 AM, Jun 21st, 2011 via web)

Don’t forget to vote (above the pic) for this perfect combo of stylish & geekiness http://t.co/oCr1Oxf @MonkeytailBeard

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

YOU just did! // RT @MeredthSalenger: No one uses the term “macho” anymore

via Silver Bird

@supercurio Which custom ROM for the ASUS Transformer would you recommend?

via Silver Bird

Life is not about breathing… It’s the breath-taking moments that count.

via Silver Bird

KB_Nederland 21 juni 1955: Nijntje geboren - http://bit.ly/mGweKC

via Twuffer (retweeted on 8:13 AM, Jun 21st, 2011 via Silver Bird)

Living in the past! :-P // RT @Ramonahz: @meulie Neida, jeg er god venn med get box’en min. :)

via Silver Bird

@Ramonahz Old-fashioned. Just download the segment instead ;-)

via Plume   in reply to Ramonahz

clientsfh “Staring at computer screens gives me nosebleeds. Please fax the website to me.” http://tumblr.com/xep33d…

via Tumblr (retweeted on 7:16 AM, Jun 21st, 2011 via Plume  )

AndroidPolice Android 3.2: It’s Honeycomb The Way It Should Have Been Since Day One - 7” Tablet Support, Bug Fixes, And More http://bit.ly/kaV98k

via Tweetly Updater (retweeted on 7:15 AM, Jun 21st, 2011 via Plume  )

You lucky SoB! // RT @jimmy_wales Unexpected life event number 3,497: I am speaking on a panel tomorrow with @Shakira

via Plume  

Creepy: ‘Green Mile’ actor, 51, weds country singer, 16 http://on.today.com/jMmb… via @msnbc

via Plume  

Mine are cooler http://twitpic.com/5eg9l8 and can stop a bullet http://youtu.be/pobmfbc6… / RT @INSPIRIAsc: Verdens tøffeste vernebriller?

via Silver Bird

Alyssa_Milano Ha! An optical disk walks into a bar… [cartoon] http://flic.kr/p/9UEpdD /via @LanceUlanoff

via Twittelator (retweeted on 7:26 PM, Jun 20th, 2011 via web)

nrkbetalive Ryktet sier at det dukker opp noen jagerfly ca kl. 1900. #hurtigruten

via Twitter for iPad (retweeted on 6:51 PM, Jun 20th, 2011 via Plume  )

Students around the world are very similar in how they use media — and how ‘addicted’ they are to it http://t.co/x6tOS6J

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

ICANN Approves New Top-Level Domains, Prepare For .whatever http://t.co/w3ytOYa via @mashabletech @mashable

via Tweet Button

Må bruke vannkanon for å holde folk unna #Hurtigruten http://t.co/GHoW4O6

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

‘PC load letter! What the f*ck does that mean?’ http://t.co/KaRMeXa

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

Blame the person who actually believed the sales boy // RT @birgerweb: @meulie blame the sales”man” :)

via Silver Bird

engadget ICANN to vote on domain name expansion, ele.vation and wolf.pack ready to assualt your browser http://engt.co/jjiiHK

via twitterfeed (retweeted on 7:11 AM, Jun 20th, 2011 via Plume  )

SheilaEdrummer The E family , Love Bizarre..The Hague Jazz 2011 - Sheila E - A Love Bizar http://t.co/qKJnKfG via @youtube

via Tweet Button (retweeted on 7:05 AM, Jun 20th, 2011 via Plume  )

RT @WillemLeeuwen: Verdacht pakketje bij Ikea Delft blijkt de Fjødreun te zijn. N handig explosief dat je -uiteraard- gewoon thuis in el …

via Plume  

ToryBelleci “That thing is not just for peeing anymore so don’t go getting anyone pregnant.” Quote from my dad. #happyfathersday everyone

via web (retweeted on 9:44 PM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

@birgerweb Should have gone for Netgear, like you were planning originally ;-)

via Plume   in reply to birgerweb

engadget Commodore USA begins shipping replica C64s next week, fulfilling your beige breadbox dreams (video) http://engt.co/mn11tJ

via twitterfeed (retweeted on 9:41 PM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

RT @frk_Vik: Har sovet en stund foran tv takket være #hurtigruta-live.

via Plume  

DavidGArnold It was staring us in the face…THE WHOLE TIME

via Echofon (retweeted on 3:57 PM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

DavidGArnold Vaderdag………wait a minute……..VADER ??????????

via Mobile Web (retweeted on 3:57 PM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

Wil je m’n zoontje van 3 lenen? // RT @SandyDane Ik wil een aapje!!!!! #Sbs6

via Plume   in reply to SandyDane

mashable 40 years ago, the first email was sent. Here’s a timeline of email’s progress since then - http://4rd.ca/aaaitc

via Social Marketing Hub (retweeted on 11:24 AM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

bryanadams RIP Clarence Clemons, one of the greatest rock sax players

via Twitter for iPad (retweeted on 8:52 AM, Jun 19th, 2011 via Plume  )

Rating the girls from Charmed: #1 @hdonoho . #2/#3/#4 (in random order): @Alyssa_Milano , @rosemcgowan & @DohertyShannen. Sorry…

via web

So then why were you attending? // RT @rosemcgowan: There is nothing duller than a wedding where you know no one

via Silver Bird

Groot glas melk. Helpt altijd! // RT @MdaBig ik voel me echt depressief ofzo xD

via Plume  

@gvanlee thunderbolt of firewire durfte je niet aan?

via Silver Bird in reply to gvanlee

@gvanlee Heeft jouw pacemaker dan wel usb?

via Plume   in reply to gvanlee

@boeren Komt toch allemaal in dezelfde maag terecht ;-)

via Plume   in reply to boeren

I unlocked the Droider sticker on @GetGlue! http://bit.ly/lWDMrm

via GetGlue.com

Amsterdam?? I envy you! // RT @SheilaEdrummer it’s 7:30 am here in amsterdam. weather is cold and rainy.. )-:

via Plume  

Zou een interessant Youtube-moment geweest zijn // RT @AndreaSvZ Stukje gerend. Woei zowat uit mijn hardloopkleren #storm

via Plume  

Hva er en ‘dimmefest’?

via Plume  

@MrWestern Even better: Discovery HD will join the ‘basispakke’ soon! Thanks, @altibox !

via Silver Bird in reply to MrWestern

boeren was ik dus gewoon op een bankje in de Linneaushof in slaap gevallen als een heuse zwerver. Na tien minuten werd ik door een jongetje gewekt.

via Twitter for Mac (retweeted on 7:10 PM, Jun 17th, 2011 via Plume  )

@altibox Discovery Channel is back in basispakke? :-)

Thanks! :-)

via Plume  

@skrishna Too bad… I’ve quite some left, and would be delighted to deliver ;)
I’d come straight to _you_, and not linger at neighbours ;-)

via Silver Bird in reply to skrishna

@skrishna What’s for dinner tonight? Pizza? ;-)

via web

#Telenor provides good mobile phone connectivity… But not on Fridays! @telenor_service

via web in reply to telenor_service from INSPIRIA science center, Sarpsborg

@skrishna I guess ‘funny’ is 1 word you can use… ‘Creepy’ would be more appropriate, perhaps ;-)

via Silver Bird in reply to skrishna

@skrishna I guess that explains why (s)he delivers pizza and doesn’t model for Kalvin Klein or Victoria’s Secret ;-)

via Silver Bird in reply to skrishna

@skrishna Hot delivery person as well? ;)

via Silver Bird in reply to skrishna

@skrishna Did the pizza eventually arrive? :)

via Silver Bird in reply to skrishna

Now that there are more and more Android Tablets out there, when will we see a Honeycomb app of Focus? @bbcfocus

via Silver Bird

Hoe heet ze? // RT @JayDoubleJoe: @meulie Goeie samenvatting. En een hobby rijker en (daardoor) financieel armer.

via Silver Bird

Je bent nu 25 dagen ouder, en 25 dagen minder wijs // RT @JayDoubleJoe: Zow, is er nog wat gebeurd de afgelopen 25 dagen? :)

via Silver Bird

@JoannaStern Leg space is way more important. The occasion toilet stink can be ignored.

via Silver Bird in reply to JoannaStern

@JuliaRosien In Norway the work day ends at 4pm :-)

via Silver Bird

People in Norway shouldn’t complain too much about the weather. It’s much worse elsewhere: http://t.co/OyY90kU

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

tridibsays @ficeto customs is a pain all over the world. Mostly to keep increasing their unofficial retirement fund (bribe)

via TweetDeck (retweeted on 12:17 PM, Jun 17th, 2011 via Silver Bird)

@INSPIRIAsc Just the right kind of educational experiment for INSPIRIA? http://t.co/SAAIuGU

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

Teach your children the basics of electricity the safe way, with play dough: http://t.co/KkHzDyE #SquishyCircuits

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

@norid_no When did the .no domains first become available for the Norwegian kommunes? Which year?

via web from INSPIRIA science center, Sarpsborg

@PaalNilsen The .no domain was created in 1983. Don’t tell me Sarpsborg Kommunne had a site _before_ 1983…? ;-)

via Silver Bird in reply to PaalNilsen

Big fan of the new functionality on Google Images which lets you search by dropping an image on the search box! @googleimages

via Silver Bird

Easy! ‘Pinocchio’. // RT @DavidGArnold #describeyourpeniswithamovietitle dr strangelove

via Plume  

Yup, nothing on http://sarpsborg.com/ either #fail RT @MrWestern @meulie sarpsborg.com une.. :)

via Plume  

GeorgeTakei Vancouver fans riot after Canucks lose Stanley Cup. In related news, fans trash downtown Oslo over devastating curling finals loss.

via HootSuite (retweeted on 7:26 AM, Jun 17th, 2011 via Plume  )

RT @renatheer: Jeg har en følelse av at de som oftest nevner janteloven og sjalusi er de som er under gjennomsnittet intelligente…

via Plume  

@skrishna Perhaps he delivered more than just pizza at your neighbour? #quickie

via Plume  

Doesn’t understand why the municipality of Sarpsborg, Norway uses www.sarpsborg.com instead of www.sarpsborg.no

via Silver Bird

gvanlee Kleine update voor #AlarmeringDroid, toetsenbord komt niet meer op bij openen zoekscherm. Met dank aan @meulie ;-)

via TweetDeck (retweeted on 11:03 PM, Jun 16th, 2011 via Silver Bird)

There’s more tweets in this month! Go up and select a date to see more ↑