Evert Meulie (@meulie)

Sarpsborg, Norway

The below is an off-site archive of all tweets posted by @meulie ever

October 27th, 2022

@uutilsynet Hvor kan jeg se tilgjengelighetserklæringen til uutilsynet.no ? Jeg finner den ikke…

via Twitter Web App